Menu

Nye Medlemmer

Til nye medlemmer i Vejle Kammeraterne - børn, unge og voksne

Velkommen til klubben

Vejle Kammeraterne har igennem de sidste par år været inde i en betydelig vækst i ungdomsafdelingen, både med hensyn til antal medlemmer og sportsligt.

undefined

Hvorfor fodbold hos kammeraterne:
Først og fremmest fordi vi kan lære dig at spille fodbold helt fra bunden. Dernæst skal det være sjovt at gå til fodbold. Vi tilrettelægger træningen sådan, at det skal være rart for alle at komme til træning.
Vi sørger hele tiden for, at trænere i klubben følger med i den fodboldmæssige udvikling. Dette sker gennem decideret træneruddannelse og andre  kurser.
Vi spiller 3-5-8 mands fodbold i de yngste årgange. Vi tilbyder også sandkassefodbold for de helt små.
Vi har i klubben pt. ikke vedtaget en decideret pædofilipolitik, men vi overholder de lovmæssige krav som findes på området. Bl.a. skal alle vore trænere, som har med børn under 15 år, udfylde børneattester.

Alle vore trænere og ledere er i klubben på frivillig basis. Det vil sige at de er ulønnede og at de bruger en stor del af deres fritid på jeres børn. Behandl derfor trænerne med respekt. Husk konstruktiv kritik er altid godt! En stor del af vores trænere er unge mennesker, der som udgangspunkt har brug for forældrenes generelle opbakning og også ofte for en hjælpende hånd under træningen.

undefined

Boldklub-kammeratskab:
I årene fremover kommer du til at tilbringe mange timer sammen med holdkammerater til træning, kampe, stævner og diverse arrangementer. Det er derfor vort håb at du vil værdsætte kammeratskabet i klubben og lade det præge samværet både på og udenfor banen!

Forældre:
Det er vort håb, at forældre vil følge børnene, det være sig både til træning og til kamp. Børnene synes at det er rart, hvis forældre interesserer sig for, hvordan det går, uanset om man spiller på 1. holdet eller 3. holdet. Klubben består som sagt af lutter frivillige, som ofrer en stor del af deres fritid på at engagere børn og unge til sportslige aktiviteter. Disse frivillige har i forvejen mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver. For at gøre det hele lidt nemmere for trænerne, er det derfor nødvendigt at du som forældre også engagerer dig lidt i klubbens arbejde. Derfor forventer vi af dig som forældre at du bl.a.:

  • Tilbyder at køre når der er udekampe
  • Giver træneren en hjælpende hånd, hvis dette er nødvendigt.
  • Er behjælpelig med nogle af de arbejdsopgaver som dit eller dit barns hold  bliver involveret i. Fx. at dømme 3-5-8 mands kampe, at skrive indlæg til hjemmesiden, avisen mm.
  • Tilbyder din hjælp i forhold til at arrangere ture/stævner og afslutninger.     

           
                                                                                                                       

Praktiske oplysninger:
Du bliver ikke meldt ind den første dag du er til træning, da du jo lige skal se om det er noget for dig.
Vi noterer dig med navne og adresse, telefonnr. og fødselsdata. 
Efter Ca. 3 træningspas bliver du bedt om at melde dig ind via klubbens hjemmeside. Her skal du ligeledes betale kontingentet nu og fremover. Har du ikke mulighed for at betale via hjemmesiden, så giv venligst din træner besked, da du så vil få udleveret et girokort.

Fodboldstøvler er ikke obligatoriske. Kondisko kan sagtens bruges de første gange. Herefter er det klart en fordel med et par rigtige fodboldstøvler.
Benskinner er skal du derimod af sikkerhedshensyn have på. Vi forventer dog ikke at du har benskinner  til den første træning. Men køb dig hurtigst muligt et par!
Man får kun lov til at spille kamp hvis man har benskinner på!

Klæd dig altid på efter forholdene.
Spillertøj til kampe, stiller klubben til rådighed. Tøjet er ikke personlig ejendom. Spillertøjet skal altid afleveres efter kampe.
Spillertøjet bliver vasket af frivillige fra klubben, læg derfor tøjet pænt sammen efter brug.

Vær opmærksom på at behandle al klubbens materiale med respekt.Det er dyrt for klubben gentagne gange at skulle købe nyt ind. Skulle noget gå i stykker, meddel det venligst hurtigst muligt til træneren.

Alle kommer ud at spille kampe.

Husk altid skiftetøj til udekampe, dette af hensyn til de forældre som stiller bil til rådighed.
Ved forældrekørsel er det den forældre som kører bilen som er ansvarlig over for den danske lovgivning. Dette betyder at man ikke kan gøre klubben ansvarlig overfor eventuelle trafikforseelser begået af en forælder med spillere i bilen.


Revideret Marts 2018

 

Luk