Menu

Kasserer

Formål: At sørge for klubbens økonomiske drift i forhold til de udstukne retningslinjer fra klubbens bestyrelse,
- Kontingentstyring, Ind-Ud meldinger, Bogføring, Årsregnskab og revidering heraf, Ind- og Udbetalinger mm.

Kasserer

Kasserer
profilepic
Preben Jørgensen
Billagskontrollant suppleant
profilepic
Kenneth Noesgaard Henriksen
Bilagskontrollant
ingen img
Kurt Christensen
Bilagskontrollant
profilepic
Bastian Kensmark
Luk