Menu

Hjemmeside & Kluboffice

IT & Kommunikation
herunder

  • Klubblad
  • Udstyr
  • Hjemmeside
  • Facebookside

Opgaver:

  • Ansvarshavende for klubbens hjemmeside og vedligehold deraf.
  • Ansvarshavende administrator for KLUBOFFICE. Tildeling af licenser, koder mm.
  • Ansvarshavende administrator for KLUBCMS, som er basis for klubbens hjemmeside.
  • Ansvarshavende for vedligeholdelse og indkøb af klubbens IT udstyr. Indkøb i samarbejde med klubbens kasserer.

Hjemmeside og Kluboffice

profilepic
Preben Jørgensen
Luk