Menu

Stævner, ture mm.

Vejle Kammeraterne sender meget gerne sine ungdomshold på forskellige ture og til diverse stævner både i indland og udland. Her følger enkelte ting vedr. deltagelse i og arrangering af hold til diverse stævner.

Opførsel:

  • Det forventes at de hold som deltager i diverse stævner og ture udviser en opførsel og disciplin som klubben til enhver tid kan stå inde for.
  • Der er absolut alkoholforbud for unge spillere under 18 år, et brud på dette vil medføre omgående hjemsendelse og en evt. eksklusion af klubben kan komme på tale.
  • Det er absolut forbudt at indtage euforiserende stoffer af en hvilken som helst art. Undtaget er dog lægeordineret medicin.
  • Det forventes at man taler et ordentligt og sobert sprog, både til tilskuere og modstandere og også indbyrdes  på holdet.

Eventuelle disciplinære sanktioner kan udføres af de ansvarlige trænere og ledere for stævnet/turen!

Betaling og Tilskud til ture, stævner mm.:

  • Al betaling mm skal ske til klubbens kasserer. Man kan ikke, uden forudgående aftale med klubbens kasserer, sætte penge ind på en privat oprettet bankkonto.
  • Klubben betaler for hold-/stævnegebyr.
  • Spillerens egenbetaling vil altid udgøre mindst 2/3 af den egenbetaling som arrangørerne forlanger. Klubben betaler den sidste 1/3 dog kun op til et næremere fastsat beløb.
  • Der er mulighed for holdet at søge ekstraordinære tilskud fra enten klubben eller klubbens støtteforening.

Klubben har pt. et godt samarbejde med Vejle Kommunes fritids og kulturforvaltning og her er der yderligere mulighed for at tjene en skilling til turen/stævnet.

Kollektiv indkøb af tøj til spillere/hold:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til klubbens sponsoransvarlig.