Menu

Seniorudvalget

Formål:
- At varetage seniorafdelingens interresser.
- At fastlægge visioner og målsætninger for seniorafdelingen.
- At drøfte evt. emner til træner/leder poster i afdelingen.
- At udarbejde budget for afdelingen.
- At afholde Seniorudvalgsmøder mindst 1 gang pr. måned.
  

 

 

Seniorudvalget