Menu

Betingelser for medlemsskab

image

 Vejle Kammeraterne opkræver klubbens kontingent via online betaling. Dette betyder for dig at du vil modtage en email med et betalings link. 


Kontingentbetalingen vil skulle gennemføres i forbindelse med indmeldelsen via det elektroniske betalingsvindue. Vi understøtter følgende betalingskort (bemærk at helt almindeligt Dankort ikke kan anvendes til betaling), ydermere kan du også betale via mobilepay. Alle 3 muligheder gælder ved indmeldelse og betaling via betalingslink, sendt via mail.

 

 

Du kan finde betingelserne for medlemsskab på denne side

Ved indmeldelse gives der automatisk rabat, således at du kun betaler for den resterende tid der er tilbage til næste kontingent opkrævning.
Husk evt. at krydse af i betalilngsvinduet hvis du har spillet i en anden klub.

Husk at udmelde dig som spiller hvis du ikke ønsker at spille i klubben mere, da der ellers bliver opkrævet et nyt kontingent ved næste kontingentkørsel og dette kan så medføre at du kommer i restance i klubben og derfor kan vi ikke overføre dit spillercertifikat til en evt. ny klub.
Skifter du til en anden klub og har du ingen restance hos kammeraterne, sendes dit spillercertifikat automatisk til din nye klub.

Har man ikke mulighed for at betale med kort eller mobilpay, vil der blive tilsendt et girokort.

Spørgsmål vedr.. kontingent kan rettes til 

Preben Jørgensen
28 99 44 90
phjvejle@gmail.com

 

BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAB AF VEJLE KAMMERATERNE.

MEDLEMSSKAB:

- Medlemsskabet af Vejle Kammeraterne (VK) er strengt personligt og kan ikke overdrages til andre.

INDMELDELSE:

- Indmeldelse skal ske senest 2 uger efter første træning. 
- Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub inden for de sidste 2 sæsoner, skal der ved indmeldelse angives for 
   for hvilken klub der tidligere er spillet.

TRÆNING:

- Al træning foregår på eget ansvar. VK påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader.
- Benskinner er obligatoriske til både træning og kamp.
- Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger.
- Vil medlemmet ikke følge trænerens anvisninger, og det er nødvendigt at bortvise medlemmet, vil indbetalt 
  kontingent være tabt.
- Medlemmet er forpligtiget til , altid at følge det af klubbens bestyrelse, fastsatte reglement, retningslinier og 
  vedtægter.

PROFIL OG AKTIVITETS BILLEDER:

- Ved indmeldelse, accepteres det, at der på klubbens hjemmeside og sociale medier må indlægges et profilbillede til 
  brug for præsentation af holdets spillere, samt hele holdet.
- Samtidig accepteres det også at fodbold relaterede billeder fra klubbens og holdets aktiviteter, og som kan 
  indeholde billeder af medlemmet, også må publiceres på klubbens hjemmeside og sociale medier.
- Hvis man ikke ønsker at der kan offentliggøres fotos, rettes henvendelse her, hvorefter ønsket vil blive fulgt.

KONTINGENT:

- Kontingentet opkræves 2 gange om året. Undtagelsen er dog passive medlemmer, som opkræves 1 gang 
  årligt. Kontingentopkrævningen vil for foråret være i Februar med forfald til Marts, og for efteråret være i Juli med 
  forfald til August. For passive opkræves der i Februar med forfald i Marts.
- Der opkræves pt. ikke særskilt kontingent for vintersæsonen.
- Der opkræves et indmeldelsesgebyr for nye medlemmer.
- Der opkræves et administrationsgebyr for eksisterende medlemmer.
- Som medlem af VK er man forpligtiget til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af den 
  kontingentansvarlige. Ved udmeldelse brug linket her.
- Afmelding/Afvisning af kontingent opkrævninger er ikke alene gældende som en udmeldelse. 
- Manglende rettidig indbetaling af kontingentet kan resultere i et rykkergebyr på op til kr. xxx pr. rykker. (Dette er 
  pt. ikke gældende).
- Medlemmer der ikke har betalt kontingentet senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken 
  træning eller kamp, før kontingent forholdet er bragt iorden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for 
  kontingentbetalingen. Spilleren vil blive spærret til holdkortet.
- Kontingentopkrævninger fremsendes altid pr. email, indeholdende betalingslink til online betaling, samt 
  bankoplysninger til en evt. bankoverførsel.

PAUSE I MEDLEMSSKABET:

- Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (f.eks. på grund af en skade, skole eller lign.) 
  er det muligt at få medlemsskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud, men blot undlader at betale 
  kontingentet i en nærmere aftalt periode. Skriv til den kontingentansvarlige om dette på mail.
- Efter den aftalte pause periode er det medlemmets forpligtigelse at kontakte den kontingentansvarlige og melde at 
  medlemsskabet skal aktiveres igen.

UDMELDELSE:

- Udmeldelse skal altid ske skriftligt. Udmeldelse kan ske til den kontingentansvarlige.
- Sker udmeldelsen midt i, eller sidst i kontingentperioden, skal der betales kontingent for hele perioden.
- Såfremt medlemmet er i kontingentrestance ved udmeldelsen, kan der ikke overføres et spillercertifikat til anden 
  klub, før restancen er ude af verden. Man kan heller ikke blive medlem i VK igen før restancen er ude af verden.

 

 

 

Luk