Menu

Den Blå Linie

image

 

DEN BLÅ LINIE

DEN BLÅ LINIE I VEJLE KAMMERATENE

MÅLET:
- at vi i Vejle Kammeraterne kan træne og spille i en kammeratlig tone.
- at vi tilstræber, at der både er en træner og holdleder til hvert hold.

DERFOR:
- Vores trænere har ansvaret for spillerne til træning og til kamp.
- Vores trænere kan kræve disciplin af spillerne.
- Vores trænere har ret til at bortvise en spiller fra træning, hvis spilleren udviser en uhensigtsmæssig adfærd.
- Vores trænere kan i samråd med ledelsen idømme en spiller karantæne.
- Vores trænere kan i samråd med ledelsen rette henvendelse til ungdomsspilleres forældre.
- Vores trænere og holdledere skal medvirke til at kampene får en god sportslig afvikling. Det gøres ved:
    ¤ At vi opfordrer tilskuerne til en sportslig kampafvikling.
    ¤ At vi træffer nogle forholdsregler, når vi kan forudse at en kamps positive afviklingsmuligheder er truet.

Vores ledelse informerer trænere og holdledere om "Den Blå Linie" i Vejle Kammeraterne.
Vores ledelse og trænere aftaler hvordan spillerne informeres om "Den Blå Linie" i Vejle Kammeraterne.

Den Blå Linie er udarbejdet i tæt samarbejde med konsulenterne fra JBU Region 3

BESTYRELSEN
VEJLE KAMMERATERNE

Luk