Menu

Frivillig hos Vejle Kammeraterne

image
26. august 2021 kl. 23:21

Vejle Kammeraterne er en amatørklub i ordets bedste forstand.

Hele eksistensgrundlaget for klubben er frivillige trænere, ledere og hjælpere.
Vi er som klub stolte af at have en god klubånd med en god social atmosfære og et godt kammeratskab på kryds og tværs i klubben.

Klubben arbejder for at skabe trygge rammer, hvor man som forældre gerne lader sine børn tilbringe noget af deres fritid.

Vejle Kammeraterne forsøger på bedste vis og bedste evne, at gøre det sjovt, spændende og udfordrende for vores frivillige trænere og ledere at være en del af klubben, således at der kan skabes gode rammer for fodbolden. Men vi er også kun mennesker og vi laver også fejl en gang imellem, så bær lidt over med os hvis det skulle gå galt. Vi har ikke nogen uddannelse i det at drive en forening, vi startede som forældre, lige som i. Men med tiden har vi oparbejdet mange års erfaring. Denne erfaring øser vi gerne ud af.

For at kunne fastholde klubbens aktivitetsniveau er det helt afgørende med frivillig hjælp, både til afvikling af de sportslige aktiviteter og andre arrangementer hvor vi skaffer penge til driften af klubben. 

Vi mangler altid frivillige i Vejle Kammeraterne, enten som trænere, ledere eller medhjælpere ved arrangementer som f.eks. bemanding af klubbens cafeteria, holdledere for vores ungdomshold eller andre tiltag der bliver iværksat fra klubbens eller holdenes side.

Har du lyst og vilje til at hjælpe Vejle Kammeraterne med et eller andet, så tag fat i en foreningens trænere, bestyrelsesmedlemmer eller anden leder.

KORT SAGT:  VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP
......det er ikke kun børnene der får venner og skaber netværk i Vejle Kammeraterne.
                                               Det gør voksne også...............

Luk