Menu

Referat fra vejle kammeraternes ordinære generalforsamling 2022

image
Preben Jørgensen
26. oktober 2022 kl. 08:41
Referat fra Vejle Kammeraternes ordinære generalforsamling, afholdt i klubhuset Tirsdag den 25-10-2022 kl. 20:00

Fremmøde: 16 Personer

Preben bød på bestyrelsens vegne velkommen til vejle kammeraternes ordinære generalforsamling.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.
- Valgt blev Ib Elving

2: Formandens beretning, herunder Senior og Ungdoms beretninger.
- Preben fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen. Vi er kommet godt ud på den anden side af Coronaen, der er ikke så meget i klubben der er påvirket af Corona restriktioner mm. Vi følger situationen nøje fremadrettet.
Vi har i perioden været udfordret på følgende: Kampfordeler, webshop, økonomi, sponsorer, trænersituation, formand og frivillige. 
Kampfordeler: Vi har nu indenfor 1½ år gang i den 3. kampfordeler, først Ole Bjerre, så Tommy Grøn og nu Lise Fuglsang. En tak til Lise for at overtage posten. 
Webshop: Takket være Frank Rosenquist og John Roland har vi nu fået vores webshop op at køre.
Økonomi: Der har været en kontingentstigning på kr. 50 for både ungdom og senior.
Kontingentbetalingen har aldrig været bedre i klubben end den er nu, dette takket være et stort arbejde fra Thomas Houborg i senior og Lone True i ungdom.
Sponsorer: Efter en stor tilbagegang af vores sponsorer har vi nu nedsat et lille udvalg som skal prøve at få sponsor delen op at køre igen og det ser ud til at der er gang i den. Ihvertfald er der kommet en del sponsorater ind.
Trænersituationen:Både ungdom og senior har været udfordret på trænerfronten.
Formand: Vi har nu manglet en formand siden April 2021 hvor Tommy stoppede på posten. Det ser desværre ud til at dette fortsætter endnu et år.
Frivillige: Vi mangler hænder til at hjælpe i vores forskellige udvalg og bestyrelsen. 

Beretning for senior blev fremlagt af Thomas Houborg.
- Trænersituationen har ikke været nem. Det har været svær at finde folk til at tage et seniorhold. 
- Vi er gået fra at have 2 seniorhold til nu at have 3 seniorhold.
- Thomas er stoppet som seniorformand og er ligeledes stoppet i seniorudvalget. Sean N. Møller har overtaget formandsposten i seniorudvalget. 

Beretning for ungdom blev fremlagt af Charlotte Vejrup.
- Fået flere folk i ungdomsudvalget.
- Frank er stoppet som ungdomsformand.
- Succes med kampleder kursus
- Et flot afholdt hjemmekampsdag med et godt overskud. Noget af overskuddet går videre til næste år til indkøb af gaver til tombola.
- Der er ligeledes bevilliget julegaver til ungdomstrænerne.
- det er en god ide med at månedslønne de unge hjælpere i ungdomsafdelingen.
- Der har været meget arbejde for personerne i ungdomsudvalget og der kan sagtens bruges flere hænder
- Fodboldskole afholdt, dette var en succes og der prøves igen til næste år.
- Indendørs træning er udfordret pga. træningstiderne.
- Der er et godt samarbejde med Tjansen og Aktiv Fritid.
- Der er facebook grupper for hvert ungdomshold.

En stor tak til alle klubbens frivillige ledere samt trænere.

Beretning blev godkendt.

3: Regnskabet blev forelagt af Preben.
- Regnskabet blev godkendt.

4: Indkomne forslag
- Der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.
Begge forslag blev godkendt.

5: Valg af formand (Ulige år)
6: Valg af kasserer.
- Preben ønskede genvalg og fik det.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Tommy, Sune og Preben ønskede ikke genvalg.
- Frank Rosenquist ønskede genvalg og fik det for en 2 årig periode.
- Charlotte Vejrup blev valgt for en 2 årig periode.
- Sune valgte at fortsætte for en 2 årig periode.
- Tommy valgte at fortsætte som xtra bestyrelsesmedlem istedet for en formand og blev valgt for en 1 årig periode.

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
- Jens Jørn larsen blev genvalgt
- Kenneth Iver Henriksen blev valgt.

9: Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant
- Kurt christensen blev genvalgt.
- Anders Nielsen blev genvalgt
- Kenneth iver Henriksen blev genvalgt til suppleant.

10: Eventuelt.
- Der var generel ros til ungdomsudvalget for det store arbejde de har udført.
- Det blev foreslået at hjemmekampsdagen afholdes med en gang i foråret og en gang til efteråret. Det kan muligvis være svært at få det til at fungere i foråret.
- Årets leder 2022 blev Preben Jørgensen som fik overrakt vandrepokalen af John Roland.

Dirigent takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet med klubsangen.

Luk