Menu

Protokol for dansk fodbold under corona

image
18. maj 2020 kl. 21:17
Retningslinjer for afvikling af breddefodbold træning

Guideline til klubbens bestyrelse:
For at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:
• Klubben holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og
Fodboldens Corona-regler og sikrer, at klubbens aktiviteter lever op til disse.
Klubben skal sikre tydelig skiltning med fodboldens Corona-regler på anlægget.
• Fodboldaktiviteter igangsættes kun, hvis klubbens bestyrelse er tryg ved, at
aktiviteterne udøves med afsæt i Fodboldens Corona-regler
• Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteten kan opstartes og skal løbende følge og
evaluere organiseringen og eksekveringen samt monitorere hvem der deltager i
træningen
• Bestyrelsen anbefales at lave forskudte træningstidspunkter således at større
forsamlinger ved skifte undgås.
• Klubhuse kan holdes åbent for administrativt arbejde. Der kan i begrænset
omfang være adgang til enkelte toiletter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal
overholdes. Det er ejeren af faciliteten, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades
adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
• Der skal sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for
rengøring og desinfektion af kontaktpunkter såsom udendørs håndtag, vandhaner
osv. Kontakt eventuelt kommunen herom.


Klubben anbefales at
• Udarbejde plan og organisering for gennemførelse af fodboldaktiviteter, derunder
at der er en Corona-vejleder på anlægget.
• Etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen og
trænere/frivillige
• Sikre, at der ikke kan gøres brug af klubbens bade- og omklædningsfaciliteter


Guidelines for afvikling af aktiviteter
Før træning
 Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af
træning.
 Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må
være tilskuere på anlægget.
 Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under
træningen
 Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.
 Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.
Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være
fælles håndklæder.


Under træning
 Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med
undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før
træning.
 Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under
træning.


Efter træning
 Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i
grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
 Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19,
skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.
Ved sygdom
 Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først
møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens
anbefalinger for ”nære kontakter”

Træningsprogrammer
 DBU og DBU Bredde udsender træningsprogrammer til trænere og klubber, som er
tilpasset de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.


Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:
Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr.
7. maj] 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større
arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt,
må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters
afstand.
• 11-mands bane =10 personer (spillere og trænere) 105x68 m
• 8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 68x52,5 m
• 5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 40x30 m
Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane –
dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem
banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der
ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening,
der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.
Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med
at træne under retningslinjerne.
Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også
kunstgræsbaner.


Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg,
skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én
samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til
afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som
klart afgrænser banen/zonen.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om
banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes
som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

 

Luk