Menu

Referat fra kammeraternes generalforsamling

29. oktober 2014 kl. 19:57
Her er et kort referat fra kammeraternes generalforsamling, afholdt i klubhuset tirsdag den 28-10-2014 kl. 19.00

Velkomst og opstart ved formand Tarek Hussein.
1. Valg af dirigent. Valgt blev Preben Erngaard.

2. Formandens beretning: I seniorafdelingen har man haft 2 rimelig gode sæsoner. 1. holdet ligger pt. lige over nedrykningsstregen og kan selv afgøre om det hedder serie 4 til næste år. 2. holdet som pt spiller i serie 6 har opnået en flot 2. plads. 
På kvindesiden har der ikke været noget hold og ser man tendensen hos byens andre klubber så bliver det meget svært at få opstartet et hold. 
På ungdomssiden har det sidste pigehold forladt kammeraterne og der er pt. ikke nogen pigehold i klubben. Når man kigger lidt på området ser det ud til at blive meget svært at få indført pigefodbold hos kammeraterne lige pt.
På drengesiden har vi været meget udfordret, der har i det forgangne år været flere hold der er lukket da spillerne er flyttet til andre klubber. Lige pt. har vi en lille tilbagegang i de små årgange mht antallet af spillere. Lige pt. gælder det om at fastholde det vi har og så bygge videre på dette.
Der har ligeledes været stor tilbagegang af trænere til klubben.
Badminton: Der har været en lille tilbagegang.
Tennis: Nyt vandingsanlæg er installeret.
Klubbens arbejdsdage er blevet en succes og vil fortsætte til næste år.
Bestyrelsen har afholdt 5 møder siden Marts måned.
Fremadrettet skal der være flere hænder der løfter i flok således at det ikke er de samme personer der trækker det tunge læs.
Beretningen blev sendt til afstemming og godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Debat vedr. kørselsordning for både ungdom og senior. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Der var kommet forslag omkring flere vedtægtsændringer. Der var en livlig debat omkring forskellige formuleringer af vedtægterne. Generalforsamlingen blev dog enige om hvordan ordlyden skulle lyde. Et nyt vedtægtsdokument vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside hurtigst muligt.

5. Valg af formand. Tarek Hussein havde meddelt at han ikke genopstillede som formand og der skulle vælges en ny. Her blev Tommy Bjerg Kailuweit valgt. Tommy bor i Uldum og var et nyt ansigt for mange til generalforsamlingen. Der vil komme et opslag på hjemmesiden hurtigst muligt om hvem Tommy er og hvad han står for.

6. Valg af Kasserer. Poul Boie Petersen blev genvalgt

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Frits Lebahn, Lars Høgstad og Ahmad Hussein har alle valgt at stoppe i bestyrelsen og der skulle vælges 3 nye. Ole Bjerre, Tommy Grøn og Kenneth "iver" Henriksen blev valgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Jens Jørn "styrke" Larsen blev genvalgt og Thomas Houborg blev valgt til bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 2 regnskabskontrollanter og 1 regnskabskontrollant suppleant: Genvalg til Ole Holm og Jan Christensen, Tarek Hussein blev valgt til suppleant

10. Eventuelt: Debat omkring økonomi, tøjlevering mm. Rikke Erngaard blev kåret til Årets leder 2014.
Til slut blev kammesangen sunget i et alsidigt stemmeleje.

Luk