Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

image
25. september 2023 kl. 21:47
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, Torsdag den 26-10-2023 kl. 20:00 i klubhuset

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2023.

Dato: Torsdag den 26-10-2023
Kl.: 20:00
Sted: Klubhuset på Søndre Stadion

Dagsorden:

01: Valg af dirigent.
02: Bestyrelsens beretning, herunder ungdomsudvalget og seniorudvalgets beretninger.
03: Regnskab. Fremlæggelse og godkendelse af Regnskabet.
04: Indkomne forslag
05: Valg af formand
(06: Valg af kasserer, kun i lige år)
07: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
      På valg er: John Roland, ønsker ikke genvalg
      På valg er: Nicolai Viby Mikkelsen, ønsker ikke genvalg
      På valg er: Thomas Houborg, ønsker ikke genvalg
08: Valg er 2 bestyrelsesmedlems suppleanter.
      På valg er: Jens Jørn Larsen
      På valg er: Kenneth Iver Henriksen
09: Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollant suppleant.
      På valg til billagskontrollant er: Kurt Christensen
      På valg til billagskontrollant er: Anders Nielsen
      På valg til billagskontrollant suppleant er: Kenneth Iver Nielsen
10: Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh
Bestyrelsen 
Vejle Kammeraterne

Luk