Menu

Årets Leder hos Vejle Kammeraterne 2018

image
16. oktober 2018 kl. 23:20
Lone Marcussen blev udpeget til årets leder hos vejle kammeraterne 2018

Formand Tommy Grøn overrakte både vin og pokal til årets leder 2018
hos vejle kammeraterne. Lone var et velfortjent valg. Lone startede selv
som træner hos kammeraterne for år tilbage. Hun var en engageret og 
vellidt træner. Efter et par år med trænertjansen valgte Lone at sige stop
og trak sig stille og roligt ud af klubmiljøet hos kammeraterne, dette dog 
kun for en meget kort stund, hvorefter hun blev hevet ind i klubben igen, 
denne gang som leder i ungdomsafdelingen, hvor hun idag sidder i Klubbens
ungdomsudvalg. Lone er ligeledes blevet valgt ind i kammeraternes bestyrelse.
Lone er et stort aktiv i ungdomsafdelingen hvor hun er behjælpelig på mange
forskellige områder, hun hjælper bl.a. trænere med arrangering af kampe, 
hjælpe til kontingentinddrivelse, bindeled til aktiv fritid mm.
Vi ønsker Lone hjertelig tillykke med prisen som årets leder og ser frem til 
mange år endnu med lone i klubben.

Luk