Menu

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

image Sune Bank Larsen blev kåret til årets leder 2017
31. oktober 2017 kl. 23:18
Referat fra vejle kammeraternes ordinære generalforsamling 2017

Klubbens formand, Tommy Grøn, bød velkommen til vejle kammeraternes ordinære generalforsamling 2017.

1: Valg af dirigent: Ib Elving blev valgt til generalforsamlingens dirigent.

2: Formandens beretning: Formanden sagde at det havde været et spændende og udfordrende år. Bestyrelsen har arbejdet hårdt og målrettet på at få udgifter og indtægter til at balancere og dette ser nu ud til at lykkedes. 
Kontingentdelen er forbedret og flere betaler nu deres kontingent.
Klubben har fået en ny måltavle med støtte fra klubbens støttefond.
Der har været mange tiltag i årets løb, bl.a. arbejdsweekend, hjemmekampedag og så har man ikke mindst fejret støttenfondens jubilæum. Dagen hvor jubilæet blev fejret på søndre stadion, var der arrangeret ikke mindre en 52 kampe og der var godt besøgt på søndre stadion.
Det blev ligeledes nævnt at klubbens oldboys og veteraner har haft svært ved at fastholde træning og medlemmer, dette har betydet at klubben lige pt. kun råder over et enkelt oldboyshold.

Senior: Fremlagt af Thomas Houborg: I foråret var det Jessi der var klubbens 1. hold træner og han gjorde det godt, desværre var det mangelfuldt med spillere til træning.
Jessi valgte at stoppe til sommerferien pga. skole mm.
I efteråret blev Michael Nordby hentet til klubben. Dette har så betydet at der for det meste var godt med spillere til træning og at holdet pt. ligger fint med i toppen af serie 4.
Desværre har Michael valgt at tage et sabbatår fra fodbolden når denne sæson er overstået. 
Lige pt. kigger man på træneremner til 1. holdet.

Ungdom: Fremlagt af Sune B. Larsen: Sune har nu været ungdomsformand i ca. 1 år og har i denne periode formået at stable et godt og engageret ungdomsudvalg på benene.
I udvalget har man speciel fokus på medlemstilgang, fastholdelse af medlemmer og at få hyret kvalificerede trænere til alle hold. 
I en enkelt årgang har man etableret et samarbejde med Højen G&U og dette fungerer fint.
Målet for udvalget er at prøve at få en sammenhæng mellem de forskellige årgange således at der ikke opstår huller i en enkelt årgang eller to.

Beretningen blev godkendt.

3: Regnskab: Poul Boie gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4: Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

5: Valg af formand: Tommy Grøn blev genvalgt 

6: Valg af kasserer: Punktet bortfalder da kasseren vælges i de lige år.

7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: John Roland blev genvalgt. Anders Nielsen og Thomas B. Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen.

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Jens J. Larsen blev genvalgt og Lone Marcussen blev nyvalgt.

9: Valg af 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant: Jens J. Siersbæk og Kurt Christensen blev genvalgt som kontrollanter og Kenneth N. Henriksen blev genvalgt som suppleant.

10: Eventuelt: Opfordring til at deltage i klubbens præmiespil.
Der er hensat penge til klubbens jubilæum i 2019.
Der foreligger pt. ingen konkrete planer for afholdelse af jubilæet i 2019.
Der blev spurgt til hvordan klubben vil få flere medlemmer. Sune svarede at man i ungdom deltog i bl.a. skolens arrangementer og at man ydermere opsatte plakater i de forskellige institutioner. Ydermere blev der annonceret via de sociale medier.
I senior er det lykkedes at få spillerne til at tage et ansvar for bl.a. betaling af kontingent, fremmøde til træning mm. Her bruges ligeledes de sociale medier til at gøre opmærksom på sig selv.
Der arbejdes på at udvikle cafeteriet således at dette bliver bedre besøgt. Der er pt. tiltag igang men gode forslag efterlyses.
Tommy sagde tak for Prebens deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Årets leder 2017 blev Sune Bank Larsen.

Luk