Menu

Referat fra den ordinære generalforsamling 2016

11. oktober 2016 kl. 22:50

Her et kort referat fra den ordinære generalforsamling oktober 2016.

Torben Petersen blev valgt som dirigent.
Tommy Grøn aflagde formandens beretning, som bl.a. omhandlede kontingentsituationen, bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Tommy fremlagde ligeledes beretning fra seniorafdelingen.
Preben aflagde beretning fra ungdomsafdelingen.
Alle beretninger blev godkendt.
Kasseren fremlagde regnskabet for den pågældende periode. Regnskabet så fornuftigt ud og blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af kasserer: Poul Boie Pedersen blev genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ole B. Martinussen og Sune Bank Larsen blev genvalt til bestyrelsen.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Jens Jørn Larsen og Thomas Houborg blev genvalgt.
Valg af 2 regnskabskontrollanter: Jens Jørn Siersbæk og Kurt Christensen blev genvalgt.
Valg af 1 regnskabskontrollantsuppleant: Kenneth Iver Henriksen blev genvalgt.
Eventuelt: Beach volley banen var til debat om den skulle bibeholdes eller der skulle laves noget andet dernede.
Ib Elving blev kåret til årets leder. Ib har valgt at stoppe som holdleder efter denne sæson, efter 35 års virke.

 

Luk