Menu

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

15. december 2015 kl. 23:05
Tirsdag den 15-12-2015 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsorden som var godkendelse af regnskab.

Da regnskabet på den ordinære generalforsamling ikke var revideret blev det ikke godkendt. Dette skyldes ikke sløseri fra kasserens side, men det var ganske enkelt mangel på revisorer der skyldtes at det ikke var revideret. Derfor blev det besluttet at man ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt som hed godkendelse af revideret regnskab.

Den ekstraordinære generalforsamling blev så afholdt tirsdag den 15 December 2015.
Der var foruden bestyrelsen mødt enkelte medlemmer op.
Regnskabet blev gennemgået af kasseren og viste et ganske betragteligt underskud. 
Der blev efterfølgende stillet et par spørgsmål vedr. regnskabet.
I ungdom er posten "bøder" ganske høj og der blev spurgt til hvad dette skyldtes. Bestyrelsen kunne berette at det var en post man havde kig på og at det bl.a skyldtes udeblivelse til kampe, for sent afbud til kampe mm.

Der blev ligeledes stillet spørgsmål vedr. den provision der ligger i forhold til tegning af sponsorater, og hvornår den provision gør sig gældende.

Ligeledes var der andre ting som kom frem på generalforsamling i forhold til aftaler omkring kontingentfritagelse, omkostningsgodtgørelser mm.

Bestyrelsen kunne berette at man vil drøfte disse ting på et kommende bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Luk