Menu

Bestyrelsen

 BESTYRELSEN

Formål:
- At tilrettelægge klubbens visioner, målsætninger og strategi
- At tilstræbe at klubbens visioner, målsætninger og strategi overholdes
- Har det økonomiske og sportslige ansvar for klubben.
- At repræsentere de sportsgrene der ikke har et medlem i bestyrelsen.
- At vise klubbens facade udadtil.
- At indkalde og arrangere klubbens generalforsamling(er)