686

UngdomsudvalgetUdskriv side

Formål
- At fastlægge ungdomsafdelingens visioner og målsætninger.
- At varetage ungdomsafdelingens interresser.
- At drøfte evt. emner som træner/leder til afdelingen.
- At udarbejde budget for afdelingen.
- At afholde ungdomsudvalgsmøder mindst 1 gang månedlig og efter behov.

Arbejdsbeskrivelse:
- Ungdomsformand
- Ungdomsudvalg

 

 Funktion:  Formand
 Navn:  Preben Jørgensen
 Mobil: 28 99 44 90
 Email:  pj@aab-net.dk

 Funktion:  Medlem
 Navn:  
 Mobil:  
 Email:

 Funktion:  Medlem
 Navn:  
 Mobil:  
 Email:

 

 Funktion:  Medlem
 Navn:  
 Mobil:  
 Email:  
Ordinær generalforsamling tirsdag 28. oktober 2014, kl. 19.00
Generalforsamling er der hvor det der er sket i det forløbne år drøftes og der hvor klubbens grundlæggende rammer kan æn ...