686

Nyhedsbrev Juni 2010Udskriv side

Ja, så er sæsonen 2009/2010 ved at lakke mod enden og vi er nok mange der glæder os til at holde en god lang sommerferie. Vi kan nu så småt begynde at gøre status over de forskellige hold og ligeledes gøre status over de forskellige tiltag der har været i klubregi.
SENIOR:
1. holdet har på nuværende tidspunkt overlevet i Serie 1 således at der efter sommerferien også spilles serie 1 fodbold på Søndre Stadion. Et stort tillykke til holdet for denne præstation. For 2. holdet vedkommende er det endnu ikke afgjort om holdet rykker i Serie 5 eller de overlever i Serie 4.
3. holdet er definitivt rykket ud af Serie 5.

UNGDOM:
Vores U17 drenge rykkede fra A-rækken og ned i B1 rækken, dette hjalp dog ikke holdet resultatmæssigt idet de endnu i skrivende stund har deres første sejr til gode. Det positive for holdet er dog den tilgang af spillere der har været i årets løb. Holdet skal desværre også tage afsked med deres træner Tobias From, som skal læse i Odense og derfor ikke kan afse tid til at træne et hold. Vi retter en stor tak til Tobias for den indsats han har ydet for klubben og ønsker ham alt mulig held og lykke fremover. Det er ligeledes positivit at vi næsten har en aftale klar med to nye trænere som vil blive præsenteret for holdet en af de kommende dage.
I vores U15 drenge har vi desværre måttet tage afsked med Simon Olsen som pga. sygdom i familien har måttet opsige sin kontrakt i utide. Rene H. Nielsen har dog taget over hvor Simon slap. En stor tak til Rene for at ville hjælpe klubben i denne nødsituation. En stor tak skal ligeledes lyde til Simon og vi håber det bedste for ham og hans familie.
I vores 7 mands rækker er resultaterne meget forskellige. Især i U12 drenge A er resultaterne meget blandede. Vores U12 piger ligger pt. på en flot 2. plads inden de sidste kampe.
I vores 3 og 5 mands grupper bliver der trænet flittigt og spillet mange kampe. Vi har i disse små årgange fået mange nye medlemmer. Især på pigesiden er medlemsantallet støt stigende.
Ellers må vi sige at sæsonen for ungdomsholdene er forløbet stille og roligt.

TRÆNERE:
Vi har i klubben igennem de sidste 1½ år oplevet en stor tilgang af unge mennesker der ønsker at påbegynde en trænerkarriere hos Vejle Kammeraterne, dette er i sig selv positivt og vi tager gerne imod disse unge mennesker. Det kniber dog mere med at få nogle voksne til ligesom at tage ansvaret for nogle af holdene og dermed være en slags mentor for de unge mennesker. Det er dog lykkedes ved nogle af holdene og de forældre der går ind og hjælper med det praktiske omkring holdene vil vi gerne sige en stor tak til.

UNGDOMSUDVALGET:
Ungdomsudvalget består pt. af 4 medlemmer. Vi kunne godt bruge 2-3 xtra hænder i udvalget. Vi holder pt. møder efter behov og dette er ca. hver 2-3 måned. Så skulle du have lyst til at have indflydelse på hvordan Ungdoms arbejdet i klubben skal virke fremover så henvend dig til Ungdomsformand Preben Jørgensen for yderligere oplysninger.

BESTYRELSEN:
Bestyrelsen har arbejdet meget ihærdigt på at få medlemsregistreringen i klubben til at fungere bedre. Dette er lykkedes flot på ungdomssiden men desværre ikke på seniorsiden. Dette indebar bl.a. at girokort til senior kom meget sent ud i dette forår, hvilket vi beklager meget. Vi har ligeledes skullet integrere to nye bestyrelsesmedlemmer.
En af de kommende opgaver i bestyrelsen bliver forhåbentlig en debat omkring fremtidsudsigterne for Vejle Kammeraterne hvilket forhåbentlig udmynter sig i en plan for de kommende år.

STÆVNER-TURE:
Det ene af vores U10 drenge hold har deltaget i en international fodboldturnering i Tyskland. Nærmere betegnet ved Hamborg. Det forlyder fra deltagerne at det havde været et godt stævne.
Vores U11 piger har deltaget i Madsby Pigecup i Fredericia og var tæt på at nå finalen.
Vi har i lighed med 2009 afholdt Mikrofodboldskole på Søndre Stadion. Sidste år havde vi et deltager antal på 12, i år havde vi 36. Dette betød selvfølgelig store udfordringer for klubben rent pladsmæssigt mm. Det lykkedes dog at afholde en flot skole igen i år og der skal lyde en stor tak til alle frivillige som har været involveret i skolen. Især en stor tak til Bo Poulsen for frugt til deltagerne.

EFTERÅRET 2010:
For seniorernes vedkommende bliver det en ny sæson som starter efter sommerferien. Seniorerne i dag kører jo med halvårs sæsoner.
For Ungdom er det helt nye årgange og holdtilmeldinger der træder i kraft. En ungdoms sæson går jo nu fra August til Juni.

KLUBBLADET:
Klubbladet udkommer ca. midt i August måned. Sidste frist for indlæg er den 1. august. Trænere og ledere i klubben er blevet opfordret til hver især at skrive et kort indlæg til bladet omkring de hold de har. Vi modtager også gerne indlæg fra andre personer som skulle have noget på hjertet. Desto flere indlæg fra udefrakommende desto sjovere bliver det at læse bladet.

Vi er nu alle ved at være klar til at gå på sommerferie. De sidste kampe og de sidste træninger skal i løbet af Juni afvikles og der skal så lades op til en ny sæson. Vi vil gerne fra klubben ønske alle, både klubbens trænere, ledere og medlemmer en rigtig god og solrig sommerferie og vel mødt til alle til den nye sæson.
Ordinær generalforsamling tirsdag 28. oktober 2014, kl. 19.00
Generalforsamling er der hvor det der er sket i det forløbne år drøftes og der hvor klubbens grundlæggende rammer kan æn ...